Κυριακή 14.04.2024,  

Η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό είναι απαραίτητη

Δημοσιεύτηκε στις 09/04/2017 στην κατηγορία Οικονομία  |  δεν υπάρχουν σχόλια

Καθολική, υποχρεωτική ασφάλιση από φυσικές καταστροφές, με χαμηλό ασφάλιστρο και άρση του αντικινήτρου του φόρου του ασφάλιστρου για τις ζημιές στις περιουσίες των πολιτών, είναι μία από τις προτάσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη στρατηγική που πρέπει να χαραχθεί,. με στόχο, μεσοπρόθεσμα, να φτάσει η παραγωγή τα 5,5 δισ. ευρώ του 2009.

 

Στην υγεία, προτείνει την εφαρμογή κοινών ιατρικών πρωτοκόλλων, με την άρση αντικινήτρων (βλ. φόρο ασφαλίστρων 15%), για το συνταξιοδοτικό προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος με βάση τη διεθνή εμπειρία, που θα στηρίζεται σε 3 πυλώνες και επιπλέον οι ασφαλιστές ζητούν την ενεργοποίηση της νομοθεσίας για τα ανασφάλιστα οχήματα και την αστική επαγγελματική ευθύνη.

 

Επίσης μέχρι το τέλος του χρόνου, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, η Ένωση θα προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός αντικειμενικού δείκτη για το κόστος υγείας.

 

Αυτά αναφέρθηκαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου, από τον πρόεδρο της Ένωσης, Δημήτρη Μαζαράκη, ο οποίος σημείωσε τη σημασία της συνεργασίας και της εθνικής συνεννόησης, για μια επιτυχημένη ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

 

«Δημιουργούνται δημοσιονομικές πιέσεις για την επόμενη τριακονταετία και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό είναι απαραίτητη» είπε ο κ. Μαζαράκης.

 

Με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον ρόλο της ασφάλισης και στο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, που συνιστά σημαντικό τομέα της οικονομίας της χώρας.

 

«Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει 25.000 θέσεις εργασίας, 13 δισ. ευρώ επενδύσεις, 2,5 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις και 500 εκατ. ευρώ φόρους, αποτελέσματα που μπορεί να φτάσουν πολύ υψηλότερα στο μέλλον», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ.

 

Στη συνέχεια, ο κ. Μαζαράκης έδωσε στοιχεία για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς πριν την οικονομική κρίση, αλλά και στη διάρκειά της, σημειώνοντας ότι το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά από την έναρξη της κρίσης που η ασφαλιστική αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο (+4,6%). Ειδική αναφορά έκανε στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυριότερες το αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, την ψηφιοποίηση, τις υψηλότερες απαιτήσεις από ασφαλισμένους και μετόχους και τέλος την οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα.

 

Αναφορικά με τη στρατηγική της ΕΑΕΕ για την ελληνική αγορά, ο κ. Μαζαράκης τόνισε: «Στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος της κρίσης και να φτάσουμε και πάλι την παραγωγή στα 5,5 δισ. ευρώ του 2009. Μεσομακροπρόθεσμα στοχεύουμε να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να προσεγγίσουμε τις χώρες στις οποίες θέλουμε να μοιάσουμε. Πέραν όμως των ποσοτικών στόχων, κύριο μέλημά μας είναι να κερδίσουμε όλο και περισσότερους πολίτες που θα μας εμπιστευτούν για να προστατέψουμε ότι είναι πολυτιμότερο γι’ αυτούς» είπε ο πρόεδρος.

 

Οι άξονες δράσης

 

Υγεία: Ο τομέας της υγείας έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης με βάση την  αρχή της συμπληρωματικότητας, με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, (ΣΔΙΤ), με τη δημιουργία και εφαρμογή κοινών ιατρικών πρωτοκόλλων, με την άρση αντικινήτρων (βλ. φόρο ασφαλίστρων 15%), ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας, στην πάταξη της διαφθοράς, άρα και στη σημαντική μείωση του κόστους για τον πολίτη.

 

Συντάξεις: Προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος με βάση τη διεθνή εμπειρία, που θα στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Ένα σύστημα που έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από πολλές χώρες και βασίζεται σε διαφορετικές πηγές συνταξιοδοτικού εισοδήματος (δημόσιος - ιδιωτικός τομέας) και διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης (αναδιανεμητικό - κεφαλαιοποιητικό σύστημα):

 

- Ο 1ος πυλώνας, κρατικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός.

 

- Ο 2ος πυλώνας, ιδιωτικός, υποχρεωτικός και κεφαλαιοποιητικός, με Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τέλος

 

- ο 3ος πυλώνας, ιδιωτικός, προαιρετικός και κεφαλαιοποιητικός, με κίνητρα σε Ειδικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα, έστω και αναβαλλόμενα.

 

Ειδικά, για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ασφαλίσεων, χρειάζεται οπωσδήποτε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Οι επαγγελματικές ασφαλίσεις, παρότι είναι διαδεδομένες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στη συμπληρωματική επαγγελματική ασφάλιση να αποτελέσει αυτοτελή πυλώνα σύνταξης, με δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν, φορέων όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

 

«Ήρθε η ώρα ο υγιής ανταγωνισμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να επιλέγουν κάθε φορά τον φορέα που προτιμούν, ανάλογα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις χρεώσεις διαχείρισης και τέλος τις αποδόσεις των επενδύσεων.

 

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία μια Ανεξάρτητης Αρχής ή ενός Εθνικού Συμβουλίου για το συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο θα μελετά διαρκώς τις εξελίξεις, θα ενημερώνει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό και τέλος θα εισηγείται τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.  

 

Φυσικές καταστροφές: Ενώ κάθε 10 με 15 χρόνια, διάφορα σημεία της χώρας πλήττονται από σεισμούς ή φωτιές, δεν υπάρχει καμία πρόνοια από την πλευρά της Πολιτείας και στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, η κρατική βοήθεια δεν μπορεί να καλύψει ούτε κατ’ ελάχιστο τις ανάγκες του.

 

Θα πρέπει να εξεταστούν λύσεις, ενδεχομένως μέσω της καθολικής, υποχρεωτικής ασφάλισης, με χαμηλό ασφάλιστρο και της άρσης του αντικινήτρου του φόρου του ασφάλιστρου για τις ζημιές στις περιουσίες των πολιτών από φυσικές καταστροφές.

 

Επαγγελματική αστική ευθύνη: Πρέπει να εξεταστεί η ενεργοποίηση του  ισχύοντος νόμου, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία και διευρύνοντάς την σε επαγγελματικές ομάδες, που μέσω της εργασίας τους μπορεί να ζημιώσουν άλλους, σε εφαρμογή σχετικής υπάρχουσας νομοθεσίας.

 

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ανασφάλιστα οχήματα: Οι ανασφάλιστοι οδηγοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Αποτελούν απειλή για τους συνεπείς οδηγούς σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, τους επιβαρύνουν οικονομικά και στερούν φορολογικά έσοδα από το κράτος.

 

Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος ώστε να μην κυκλοφορεί πλέον ούτε ένα ανασφάλιστο όχημα.

 

Ο κ. Μαζαράκης εστίασε, επίσης, στα πεδία δράσης στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την ΕΑΕΕ το επόμενο διάστημα: στην καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης, την χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων, την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού και την αναβάθμιση της πρόληψης σε όλους τους κρίσιμους τομείς (υγεία, τροχαία ατυχήματα κλπ).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Μια συνέντευξη αποκαλυπτική για τις πραγματικές προθέσεις Βασιλόπουλου

 

Μπερδεύουν ακόμα την ΑΕΚ με την Πέρα Κλουμπ

 

Εδώ έχουμε δήμο "δημοκράτη", στο Καματερό είναι οι... φασίστες

 

Ο πρώτος που παρανομεί

 

Μεγάλη η ευθύνη των οπαδών της ΑΕΚ

 

Μη διχάζετε άλλο την πόλη κύριε δήμαρχε. Πάρτε ενωτικές πρωτοβουλίες, τώρα!

 

Μια ανακοίνωση του δήμου, που θα μείνει στην ιστορία

 

Μην το περιμένετε το γήπεδο...

 

Εσείς, ποια παρανομία υποστηρίζετε;

Γράψτε την άποψή σας

δεν βρέθηκαν σχόλια επισκεπτών...

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Ροή ειδήσεων

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Πολύ συχνά αλλάζει «πίστες»...

Με γοργούς ρυθμούς προχωρεί το αντιπλημμυρικό της Σκρα, το σημαντικότερο έργο που έχει ανάγκη η πόλη

Γιάννης Τομπούλογλου: «Η πόλη μας ξαναγίνεται οικογένεια»

Η πόλη γλεντάει (και μερικοί σκούζουν...)

Έτοιμη η πρώτη παιδική χαρά- πώς την άφησε ο Βούρος, πώς την έφτιαξε ο Τομπούλογλου

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)

Γιάννης Τομπούλογλου: «Ο Βούρος παρέλαβε Δήμο και παρέδωσε ρημαδιό» (VIDEO)

Παρακολουθήστε ΖΩΝΤΑΝΑ την ειδική συνεδρίαση το δημοτικού συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2024

Η διαχείριση του παράλογου

Συμπεράσματα από την ενημέρωση του Δημάρχου σχετικά με το αντιπλημμυρικό

Ο Γιάννης Τoμπούλογλου ενημερώνει τους πάντες για τα έργα στην Πίνδου το Σάββατο το απόγευμα

Ο Τομπούλογλου ανοίγει τις παιδικές χαρές χωρίς προϋπολογισμό, όταν ο Βούρος ως Δήμαρχος αδιαφορούσε

Με το «καλημέρα» ήλθε η πρώτη διάκριση για τον Γιάννη Τομπούλογλου

Από σήμερα ΔΕΝ λειτουργεί το ΚΕΠ Νέας Χαλκηδόνας λόγω κτιριακής αναβάθμισης

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Φωτεινή Ζαφειροπούλου
Xρήστης: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Πόσο περήφανο μπορεί να σε κάνει αυτή η γειτονιά για τους ανθρώπους της! Άνθρωποι ανυπότακτοι, αλύγιστοι, διαβασμένοι, όμορφοι λόγω μόρφωσης...

Πολύ συχνά αλλάζει «πίστες»...
Xρήστης: 2017
https://www.protothema.gr/greece/article/1484444/nea-filadelfeia-agria-epithesi-se-enan-19hrono-kai-enan-23hrono-tous-htupisan-me-ropala-kai...

Πολύ συχνά αλλάζει «πίστες»...
Xρήστης: ΑΓΓΕΛΟΣ
Να χαίρεστε τον φίλο σας κ.Σειτανίδη....

Πολύ συχνά αλλάζει «πίστες»...
Xρήστης: Τι, όχι;
Έχει υπογράψει μνημόνιο όπου υπόσχεται ότι την μισή ευρωβουλευτική του αποζημίωση θα την καταθέτει στην παράταξη της οποίας την αρχηγία την ...

Με γοργούς ρυθμούς προχωρεί το αντιπλημμυρικό της Σκρα, το σημαντικότερο έργο που έχει ανάγκη η πόλη
Xρήστης: Ηλια ριχτοοο...!
Με αφορμή το όμορφο τραγουδάκι θα μπορούσα να κάνω και εγώ με τη σειρά μου μια αφιέρωση στον λατρεμένο πρώην αντιδήμαρχο και νυν εκδότη τοπι...

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: Στεφάνια και αλλα
@21:08 Όταν είσαι ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ και όχι απλό μέλος οποιουδήποτε κόμματος ή φορέα έχεις θεσμικό ρόλο...δεν είσαι "απλά ένας ανεξάρτητος δημότη...

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: Ανωνυμος
@17.10 & 21.08 Για να τελειώνει μια διαφωνία που στην ουσία δεν υπάρχει και επειδή όλος ο διάλογος γίνεται με αφορμή το επεισόδιο στο ΠΠΙΕΔ ...

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: Ανώνυμος
@Στεφάνια και αλλα (26/03/2024 10:43) Και λοιπόν; Το να είναι κάποιος μέλος ενός κόμματος (οποιουδήποτε κόμματος) αποκλείει το να λειτουργεί...

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: @16:57
Οι ιδιότητες υπάρχουν και ακολουθούν όσους τους κατέχουν....δε χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν...και φυσικά άλλο "απλός δημότης" και άλλο "υ...

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: Ανωνυμος
@22.23 Άλλο διαφωνώ και άλλο ειρωνεύομαι καποιον! @10.43 Ανάλογα που θα βρίσκεται χρησιμοποιεί και άλλη ιδιοτητα! ...

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: Στεφάνια και αλλα
Κάποια εθεάθη χτες στην κατάθεση στεφάνων να καταθέτει σε κεντρικό ρόλο εκπροσωπωντας συγκεκριμένο πολιτικό χώρο...Νομίζω όλοι καταλάβαμε......

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
@Ανώνυμος 23/03/2024 Μίλησε ο επώνυμος. Γελάω καθημερινά να παρακολουθώ δύο ανθρώπους που δεν θα ψήφιζα, να πλακώνονται ποιος θα μιλήσει στο...

Γιάννης Τομπούλογλου: «Η πόλη μας ξαναγίνεται οικογένεια»
Xρήστης: Τσιτσερονε
‘’Ο λαός τραγούδια θέλει ,φτάνουν τα προβλήματα Χόρεψε τον τσιφτετέλι και όλα πια βλαστήματα’’...

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: Ανωνυμος
@10.14 Πώς αισθάνεσαι που ειρωνεύεσαι κάποιον κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία και το πληκτρολόγιο;...

Ο Δήμος αποκαλύπτει την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στην ενημέρωση για το αντιπλημμυρικό (video)
Xρήστης: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ο Τάκης είναι ιδέα. Και οι ιδέες δεν παραιτούνται. Δεν ζητάει και συγγνώμη. Οι ιδέες δεν ζητάνε ούτε συγγνώμη. Τώρα είναι και περιττή η συγγ...

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©