Σάββατο 25.03.2023,  

Ποιες είναι οι 90 κινήσεις- ματ της εφορίας στο 2017

Δημοσιεύτηκε στις 03/04/2017 στην κατηγορία Οικονομία  |  δεν υπάρχουν σχόλια

Του Σπύρου Δημητρέλη

Τη διενέργεια τουλάχιστον 23.300 φορολογικών ελέγχων καθώς και την επέκταση και περαιτέρω αυτοματοποίηση των κατασχέσεων εναντίον φορολογούμενων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση προβλέπει, μεταξύ άλλων, η έκθεση προγραμματισμού δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017. Το σχέδιο περιλαμβάνει 90 δράσεις που θα ξεδιπλωθούν εντός του έτους και ξεκινούν από συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τους ελέγχους μέχρι και ποσοτικούς στόχους για τις εισπράξεις που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ.

Ξεχωρίζει ο στόχος για πραγματοποίηση τουλάχιστον 97.000 τηλεφωνικών κλήσεων σε φορολογούμενους από το call center της φορολογικής διοίκησης για υπενθύμιση οφειλών και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και η πληρωμή φόρων με κάρτες μέσω του taxisnet.

Ειδικότερα οι 90 δράσεις είναι οι εξής:

•Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 35% των εν λόγω οφειλών,.
•Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%.
•Διενέργεια τουλάχιστον 97.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της φορολογικής διοίκησης .
•Καθιέρωση Πανελλήνιας Ημέρας Φορολογικής Συνείδησης και υποβολή πρότασης σχετικών δράσεων.
•Αποστολή ανά δίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων, πριν να καταστούν αυτές ληξιπρόθεσμες.
•Αποστολή ανά δίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων και υπενθύμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μικροοφειλέτες παλιότερων ετών.
•Υλοποίηση μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους.
•Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων, βάσει υποβληθεισών δηλώσεων

Βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

•Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 32,783 δισ. €.
•Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,7895 δισ. €.
•Επιστροφές 3,289 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017, για εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 30/04/2016.
•Εισπράξεις 2,7 δισ. €.έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.
•Συνολικό ποσό εισπράξεων Ε.Μ.ΕΙΣ. 690 εκ. €. από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.
•Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους.
•Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΧΑΕ, μέσω του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.
•Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
•Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας. 
•Προσαρμογή συστημάτων TAXIS και ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης.
•Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής:
α) Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
β) Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής.
•Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής Κατασχετηρίου εις χείρας Τρίτων.
•Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών (συγχρηματοδοτούμενο έργο).
•Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

Εντοπισμός και έλεγχος φαινομένων φοροδιαφυγής

•Διενέργεια 23.300 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
•Βεβαίωση τουλάχιστον 3,96 δισ. Ευρώ από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
•Διενέργεια τουλάχιστον 39.000 μερικών επιτόπιων (προληπτικών) και στοχευμένων ελέγχων από Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας.
•Διενέργεια από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών και τουλάχιστον 80 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
•Καθορισμός δειγμάτων ελέγχου i) υποθέσεων στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. χωρίς έλεγχο και ii) υποθέσεων στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή Φ.Ε.Ν.Π.
•Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων με σκοπό τη στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε Φυσικά Πρόσωπα που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών.
•Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διενέργειας μερικών φορολογικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις φοροδιαφυγής κατόπιν διαδικτυακής έρευνας.

Εντοπισμός και έλεγχος φαινομένων λαθρεμπορίου

•Διενέργεια 50.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης για τον περιορισμό φαινομένων λαθρεμπορίου
•Διενέργεια 15.400 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 10% αυτών.
•Διενέργεια 20.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος X- RAY.
•Κατάσχεση 485.000.000 τεμαχίων τσιγάρων
•Κατάσχεση 10.000 λίτρων υγρών καυσίμων.
•Σταδιακή Προμήθεια των Τελωνειακών Υπηρεσιών με μέσα δίωξης.
•Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών.
•Εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια.
•Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.
•Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων.
•Ολοκλήρωση της ανάπτυξης και ενεργοποίηση της εφαρμογής παρακολούθησης πλοίων (IMO).

Εκσυγχρονισμός των μεθόδων και μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού

•Συνεχής βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου.
•Υλοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου.
•Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων, βάσει αποτελεσμάτων ελέγχου.
•Εφαρμογή Πλάνου Προώθησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών.
•Παροχή οδηγιών για τη δημιουργία προφίλ ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για τη στόχευση των τελωνειακών ελέγχων στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και εισέρχονται στη χώρα μας από την Τουρκία με τη χρήση ATR (πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας).
•Επέκταση υλοποίησης εφαρμογής παρακολούθησης διελεύσεων φορτηγών από τελωνεία.
•Προσδιορισμός πλαισίου εισήγησης, διεξαγωγής και αξιοποίησης διασταυρώσεων διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε.

Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

•Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές και εισαγωγές σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.
•Αύξηση του αριθμού των κατόχων πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) σε 135.
•Αύξηση του αριθμού των κατόχων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών σε 40.
•Υποβολή πρότασης για συμπερίληψη των κατόχων πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) και αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, στα πρόσωπα με υψηλό ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης με σκοπό την ταχύτερη επιστροφή Φ.Π.Α..
•Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου.
•Ανίχνευση αναγκών νομοθετικής προσαρμογής για την εφαρμογή της Συμφωνίας Διευκόλυνσης του Εμπορίου του Π.Ο.Ε. από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη

• Ικανοποίηση των υποβληθέντων αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία σε ποσοστό 91%. 
•Ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις εντός 20 δευτερολέπτων (Πρότυπος χρόνος - Service Level) σε ποσοστό 70%.
•Αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης για όλες τις δηλώσεις (Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.).
•Υλοποίηση Πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet.
•Ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων.
•Συμψηφισμός με οφειλές και ηλεκτρονική πληρωμή των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα.
•Δημιουργία περιβάλλοντος αυτοματοποιημένων διαδικασιών κεντρικών συμψηφισμών.
•Ηλεκτρονική Απόδοση των Εισπραττομένων από τους Ειδικούς Ταμίες Εσόδων.
•Διαλειτουργικότητα Ο.Π.Σ. ICISnet με TAXISnet, όσον αφορά στην αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας.
•Διαλειτουργικότητα Ο.Π.Σ. ICISnet με TAXIS, όσον αφορά στην εμφάνιση ενοποιημένης εικόνας οφειλών των δύο συστημάτων για τον ίδιο οφειλέτη.
•Σταδιακή υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς.

Βελτίωση της απόδοσης του Οργανισμού

•Διενέργεια 35 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Διευθύνσεων/ Τμημάτων της Α.Α.Δ.Ε.
•Διενέργεια 95 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.
•Διενέργεια 140 ελέγχων υπαλλήλων Α.Α.Δ.Ε. για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων.
•Διενέργεια 40 επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή μικτά κλιμάκια με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, έλεγχο της λαθρεμπορίας και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.
•Διενέργεια 24 εσωτερικών ελέγχων (κατ' ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε λειτουργίες, διαδικασίες, Υπηρεσίες, δράσεις και συλλογικά όργανα της Α.Α.Δ.Ε.
•Ολοκλήρωση δύο (2) συμβουλευτικών έργων για βελτίωση της λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε.
•Εκπόνηση τουλάχιστον 13 μελετών-προτάσεων σε θέματα μεταβολής των εσόδων και απόδοσης των φόρων.
•Εκπαίδευση του 22% του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.
•Κατάρτιση-Επικαιροποίηση κυλιόμενου τριετούς (2018-2020) σχεδίου δράσεων στελέχωσης της Α.Α.Δ.Ε.
•Κατάρτιση σχεδιασμού έργων της Α.Α.Δ.Ε. προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
•Κατάρτιση Σχεδίου Προμηθειών Α.Α.Δ.Ε.
 
Δράσεις διασφάλισης της προστασίας του κοινωνικού συνόλου

•Διενέργεια 650 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων, εκ των οποίων 40% σε επιχειρήσεις παραγωγής, μεταγενέστερους χρήστες και εισαγωγείς.
•Διεξαγωγή τουλάχιστον 22.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης.
•Διεξαγωγή τουλάχιστον 31.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα καυσίμων.
•Πρόγραμμα 250 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών.
•Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας ISO 17020 στις επιθεωρήσεις που διενεργεί το Γ.Χ.Κ. στον τομέα των χημικών προϊόντων.
•Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας ISO 17020 στις επιθεωρήσεις που διενεργεί το Γ.Χ.Κ. στον τομέα των καυσίμων πλοίων.
•Υλοποίηση συστήματος διεπαφής και αυτόματης ηλεκτρονικής επικοινωνίας Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων με την αντίστοιχη εφαρμογή του Εθνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων.
•Κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων στον τομέα των ενεργειακών και χημικών προϊόντων.
•Επικαιροποίηση νομοθεσίας - Αποτύπωση τεχνικών προδιαγραφών για παράγωγα προϊόντα πετρελαίου.
•Αναθεώρηση άρθρων του Γενικού Μέρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών προκειμένου για την επικαιροποίηση και την προσαρμογή των ορισμών και των διεργασιών στην Ενωσιακή νομοθεσία.

Ερευνητικό και ενημερωτικό έργο

•Υλοποίηση δεκαοκτώ (18) διεργαστηριακών σχημάτων, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) σε προϊόντα Ε.Φ.Κ (υπόστρωμα: αλκοολούχο ποτό, καύσιμα, κ.λπ.).
•Αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων φακέλων χημικών προϊόντων στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας.
•Αξιολόγηση της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος των επιθεωρήσεων- δειγματοληψιών καυσίμων στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης ποιότητας.
•Αποτίμηση της έκθεσης σε μεταλλοϊόντα εξαιτίας της απελευθέρωσης τους στα τρόφιμα από Υλικά και Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.).
•Εκτίμηση της έκθεσης βρεφών, νηπίων και παιδιών σε επιμολυντές που προέρχονται από υλικά συσκευασίας.
•Έλεγχος - αξιολόγηση μετουσιωτικών υλών αιθυλικής αλκοόλης.
•Αξιοποίηση κοινοτικού προγράμματος LIFE ENV, με σκοπό την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα των χημικών προϊόντων.

capital

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Μια συνέντευξη αποκαλυπτική για τις πραγματικές προθέσεις Βασιλόπουλου

 

Μπερδεύουν ακόμα την ΑΕΚ με την Πέρα Κλουμπ

 

Εδώ έχουμε δήμο "δημοκράτη", στο Καματερό είναι οι... φασίστες

 

Ο πρώτος που παρανομεί

 

Μεγάλη η ευθύνη των οπαδών της ΑΕΚ

 

Μη διχάζετε άλλο την πόλη κύριε δήμαρχε. Πάρτε ενωτικές πρωτοβουλίες, τώρα!

 

Μια ανακοίνωση του δήμου, που θα μείνει στην ιστορία

 

Μην το περιμένετε το γήπεδο...

 

Εσείς, ποια παρανομία υποστηρίζετε;

Γράψτε την άποψή σας

δεν βρέθηκαν σχόλια επισκεπτών...

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Ροή ειδήσεων

Πόσο θα κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα τον Απρίλιο

Γιατί η διοίκηση Βούρου δεν φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σοβαρά θέματα της πόλης που εκκρεμούν;

Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν την 25η Μαρτίου

Δείτε ΟΛΟΚΛΗΡΗ τη συνέντευξη Μητσοτάκη στον Στ. Θεοδωράκη (video)

Γιάννης Οικονόμου: Πρώτη στην Ευρώπη στην καινοτομία η Ελλάδα

Πόπη Τσαπανίδου: Πρωτόγνωρη επικοινωνιακή αναισθησία Μητσοτάκη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υποψήφιος Δήμαρχος ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής

Άλλοι δήμοι (όχι εμείς επί Βούρου...) προσέχουν πραγματικά τις σχολικές τους υποδομές

Δεν κάνει πίσω ο Μακρόν...

Η αλήθεια για το νερό μέσα από 10 ερωτήσεις κι απαντήσεις

Μεγαλώνει η παρουσία της Microsoft στην Ελλάδα

Πρόταση για ονοματοδοσία δρόμου στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου

Μια ωραία πεταλούδα...

Αυτά είναι τα τιμολόγια ρεύματος Απριλίου- Συγκρίνετε κι επιλέξτε το φθηνότερο

Το σχόλιο του «Θηραμένη» για τον Πούτιν

Δημοφιλέστερα άρθρα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υποψήφιος Δήμαρχος ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής

Ιδού η πόλη του Γιάννη Βούρου...

Πώς ο Γκόρτσος της τοπικής πολιτικής συσπειρώνει τους πάντες απέναντί του

Βούρος εκτός τόπου και χρόνου... (όπως πάντα)- video

Μια ωραία πεταλούδα...

Κούλουμα παντού στην Αττική- Στο Βουριστάν τίποτα- Στο Άλσος ερημιά- Παντού γλέντι, εδώ μιζέρια

Οι άξιοι Δήμαρχοι δημιουργούν στις πόλεις τους, οι άχρηστοι όχι...

Τομπούλογλου- Ανεμογιάννης αποχαιρέτισαν τον μεγάλο Μίμη- Ούτε λέξη από την παράλυτη διοίκηση Βούρου

Σημασία έχει ποιοι ήλθαν, ή ποιος έφυγε;

Πρόταση για ονοματοδοσία δρόμου στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου

Μίμης Παπαϊωάννου

Συμπαράταξη: Διοργανώνει αιμοδοσία για τους τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Γεραπετρίτης: Έτσι θα ξαναλειτουργήσουν τα τρένα στην Ελλάδα

Σκεπασμένη με τη σημαία της ΑΕΚ η σορός του Μίμη Παπαϊωάννου στην Αγία Τριάδα

Σαββατιάτικη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Τους πρώτους υποψηφίους ανακοίνωσε η Σύγχρονη Πόλη
Xρήστης: Μυστήριες εκλογές
Παρά τα όσα λένε περί "ανεξάρτητων" παρατάξεων και άλλα τέτοια ωραία, μέχρι στιγμής έχουμε... Τομπούλογλου - Γατσούλη - Γεωργαμλή - Βούρο πο...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υποψήφιος Δήμαρχος ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής
Xρήστης: τηλεμαχος
Σημαντική παρουσια στην πόλη ,εδω και αρκετά χρονια εδωσε δείγματα γραφής και ο κόσμος δείχνει την αγαπη στο πρόσωπό του και τον εμπιστ...

Τους πρώτους υποψηφίους ανακοίνωσε η Σύγχρονη Πόλη
Xρήστης: Ανώνυμος
Δεν είναι η υποψηφιότητα που με τραβάει για ψήφο. Για πολλούς λόγους. Οφείλω όμως να πω δύο θετικά που βλέπω: Πολύ νέο αίμα και όχι ανακυκλω...

Τους πρώτους υποψηφίους ανακοίνωσε η Σύγχρονη Πόλη
Xρήστης: Олена Петрівна Блаватська
Γιώργο Καλογεράκη Μονοσταυρία και Δαγκωτό...

Μια ωραία πεταλούδα...
Xρήστης: Να τα λέμε κι αυτά
Κομψότατος πάντως ο Γιάννης. Μοντέλο! Με το μαντηλάκι στο πέτο! Φτου... Φτου να μην τον βασκάνω! Τι δουλειά έχει ένας bon viveur εδώ στο ...

Πρόταση για ονοματοδοσία δρόμου στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου
Xρήστης: Παμπάλαιος
@ Ανωνυμος (23/03/2023 16:54) Ο Λάκης ήταν παλαιάς κοπής οπαδός, από αυτούς που όλα τελειώνανε στο πείραγμα. Ούτε τοξικότητες, ούτε αφιόνι....

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υποψήφιος Δήμαρχος ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής
Xρήστης: Ζούμε Ανάπτυξη
@Anonymous (23/03/2023 13:39) Και παγωτά. Όχι μόνο σουβλάκια. Ανοίγει ο καιρός. Φήμες λένε ότι ιστορική επιχείρηση εστίασης (ζαχαροπλαστεί...

Όταν δεν ξέρεις την πόλη σου και δεν έχεις τίποτα να πεις γι αυτήν, τότε θυμάσαι τα παλιά...
Xρήστης: Ανώνυμος
Μόνο μικρούτσικοι και βούρκοι βγάζουν τα ερωτικοπροσωπικά τους στα μανταλάκια....

Πρόταση για ονοματοδοσία δρόμου στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου
Xρήστης: Αλλά... Αυτοί είστε...
@ Ντινοτασογιωργάκηδημότη Εγώ από εδώ και πέρα θα σε λέω Βασιλάκη απ' το Καματερό. Εκείνον μου θυμίζεις. https://www.youtube.com/watch?v=4...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υποψήφιος Δήμαρχος ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής
Xρήστης: Τι φάση ;
Αληθεύει ότι έρχεται συμπαράταξη Γεωργαμλή - Ανεμογιάννη με τις ευλογίες του Σύριζα; ...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υποψήφιος Δήμαρχος ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής
Xρήστης: Ανώνυμος
Δήμαρχος δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γίνει αλλά σίγουρα αποδυναμώνει κι άλλο τον ήδη αποδυναμωμένο Βούρο αφού απευθύνεται στο ίδιο target gr...

Πρόταση για ονοματοδοσία δρόμου στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου
Xρήστης: Ανωνυμος
Μητσαρα αυτό που μου αρέσει σε σένα είναι ότι είσαι πολλοί οπαδοί σε συσκευασία του ενός! Υ.Γ. Λάκης ήταν το όνομα ενός από τους μεγαλύτερου...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υποψήφιος Δήμαρχος ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@14.53 Δικό μου είναι αυτό το φταίξιμο- εγώ το σκάναρα πρόχειρα, ή μάλλον "στο πόδι" για να το ανεβάσω πιο γρήγορα...

Πρόταση για ονοματοδοσία δρόμου στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου
Xρήστης: Ντίνος
@ George (23/03/2023 00:04) ΑΕΚΑΡΑ μου, θερμή παράκληση να τον αποκαλείς Λάκη κ εσύ τον ανόητο που γράφει ακατάπαυστα τις ασυναρτησίες του! ...

Πρόταση για ονοματοδοσία δρόμου στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου
Xρήστης: Ντίνος
@ Ανωνυμος (22/03/2023 21:42) Γεια σου Λάκη αριθμέ! Λάκη σε βάφτισα να ξέρεις! Λάκη Ζήσε τον εφιάλτη σου στην κιτρινόμαυρη ΝΦ Lakis live y...

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©