Τετάρτη 08.02.2023,  

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς της πόλης

Δημοσιεύτηκε στις 18/05/2016 στην κατηγορία Ο Δήμος  |  1 σχόλιο

Λάβαμε από το δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας την παρακάτω αναλτυική ενημέωση σχετικά με τα όσα ισχύουν για τις εγγραφές κι επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας:

*****

Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές - επανεγγραφές των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την περίοδο 2016-2017 αρχίζουν από τις  23 Μαΐου  2016  και λήγουν στις 30 Ιουνίου 2016.

Η παραλαβή έντυπων αιτήσεων και η πληροφόρηση για τη συμπλήρωση τους θα γίνονται στον Παιδικό Σταθμό που o γονέας επιθυμεί να εγγράψει το νήπιο, και μόνο σε έναν Σταθμό του Δήμου μας, καθημερινά σε ώρες που οι προϊσταμένες των  Παιδικών Σταθμών ορίζουν, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σελίδα 7.

Η κατάθεση των αιτήσεων και αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα δικαιολογητικά θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου επί της Δεκελείας 97. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για δεύτερο παιδικό σταθμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Σε περίπτωση που ο γονέας υποβάλλει αίτηση και σε δεύτερο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, το νήπιο θα απορρίπτεται από την διαδικασία επιλογής.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το χώρο στέγασης των Παιδικών Σταθμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το έτος 2016-2017 με σκοπό να εντάξει σ' αυτό τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε:

    στο site της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr,
    στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα και
    σε όλους τους Παιδικούς μας Σταθμούς.

Επισημάνσεις :

    Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δίνουν την δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός Παιδικού Σταθμού με την σειρά προτεραιότητας που επιλέγει ο γονέας.
    Οι κενές θέσεις  που οι Παιδικοί Σταθμοί παραχωρούν στην ΕΕΤΑΑ μπορούν να καλυφθούν και από κατοίκους όμορων Δήμων, εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων από κατοίκους του δικού μας Δήμου. Για να αποφύγουμε λοιπόν την διαρροή θέσεων θα πρέπει  όλοι οι  κάτοικοι που είναι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Μ' αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι από την μία αυξάνουν κατά πολύ την πιθανότητα φιλοξενίας των νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και από την άλλη εντάσσονται  σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει και  άλλους Παιδικούς Σταθμούς σε περίπτωση μη επιλογής τους από τους δικούς μας .


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ -ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

    Συμπληρωμένο έντυπο: Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανάλογα είτε από τον πατέρα, είτε από την μητέρα, είτε από τον κηδεμόνα του νηπίου.
    Συμπληρωμένο έντυπο: Ατομική καρτέλα νηπίου
    Συμπληρωμένο έντυπο: Βεβαίωση υγείας νηπίου από τον παιδίατρο για την καλή σωματική και πνευματική  υγεία του νηπίου, καθώς και φωτοτυπία  των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX).
    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ανάλογα την περίπτωση εάν υπάρχουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους γονείς (με προσδιορισμό αποδοχών τελευταίου μήνα) συνοδευόμενη από τις ασφαλιστικές εισφορές (από ΙΚΑ: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων προηγούμενου ή τελευταίου τριμήνου, από ΤΕΒΕ : έναρξη επαγγέλματος και τελευταία απόδειξη ασφαλιστικών εισφορών, από ΔΗΜΟΣΙΟ : βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία ή αποδεικτικό μισθοδοσίας τελευταίου μήνα)


    Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς.
    Αυτασφάλιση γονέων οι οποίοι δεν ασφαλίζονται από εργοδότη.
    Εκκαθαριστικό σημείωμα  φορολογικού έτους 2015 και Ε1.
    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου καθώς επίσης και ότι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση σε άλλο Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας.
    Για εγγραφή νηπίων αλλοδαπών οικογενειών επιπλέον χρειάζεται να προσκομιστούν δικαιολογητικά που ν' αποδεικνύουν την νόμιμη άδεια παραμονής.
    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    Λογαριασμός ΔΕΚΟ για πιστοποίηση κατοικίας

         ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    Για υπαλλήλους του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προσκομίζεται οικεία βεβαίωση.
    Για γονείς διαζευγμένους  προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας
    Για γονείς που σπουδάζουν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών
    Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Στρατό
    Για γονείς ή μέλη της οικογένειας που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή ΚΕΠΑ.
    Για γονείς σε διάσταση προσκομίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που το αποδεικνύει.
    Τα νήπια θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας βάσει του πίνακα μοριοδότησης που θα προκύψει ύστερα από την συλλογή και επεξεργασία των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και την απόδοση των ανάλογων μορίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί κατά την ημερομηνία της 30/09/2016 να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών και να αυτοεξυπηρετείται.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να κατεβάσετε από το παρακάτω site: www.neafiladelfeia.gr

Επίσης θα δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού  & Αθλητισμού  Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες   08:00 - 13:00. Επισυνάπτεται σχετικό φυλλάδιο με όλα τα στοιχεία των Παιδικών Σταθμών στο τέλος του ενημερωτικού εντύπου.

Για την ένταξη στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου υπάρχει προτεραιότητα βάσει μοριοδότησης (άρθρο 7 παρ.3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας) ως εξής :

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ)

    Επανεγγραφή νηπίων                                                         60 μόρια

    Κάτοικος  και Δημότης  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος                 40 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)            

    Κάτοικος Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος                                10 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)

    Δημότης Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος                                 20 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)

    Εργαζόμενη/ος γονέας                                                        20 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)

    Μονογονέας Κάτοικος                                                         30 μόρια

    Μονογονέας Δημότης                                                         50  μόρια

    Μονογονέας Κάτοικος και Δημότης                                       90 μόρια

    Παιδιά οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ                                       20 μόρια

    Παιδιά υπαλλήλων του Δήμου                                              20 μόρια                     

Κοιν. Επιχείρησης-ΠΠΙΕΔ

    Άνεργη/ος γονέας  (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                 10 μόρια                                                               

    Γονέας φοιτητής/τρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)             10 μόρια                                                          

                                                               
    Πατέρας στρατευόμενος ή γονέας φυλακισμένος                    10 μόρια                                                     

    Εισόδημα εώς 7.000 €                                                         40 μόρια

    Εισόδημα από 7.000 € -12.000 €                                          30 μόρια

    Εισόδημα από 12.000 € - 20.000€                                        25 μόρια

    Εισόδημα από 20.000 € - 25.000€                                        20 μόρια

    Εισόδημα από 25.000 € - 30.000€                                        10 μόρια                                  

    Παιδιά Πολύτεκνων και Τρίτεκνων  οικογενειών                     20 μόρια

    Παιδιά με χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα κ.α            20 μόρια

Μονογονεϊκή οικογένεια υφίσταται σε περιπτώσεις χηρείας μονογονέα, άγαμης μητέρας με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεσης γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λπ

Δεν μοριοδοτείται μεταπτυχιακό και δεύτερο πτυχίο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Α) Το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώνει το νήπιο θα προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά του. Για παράδειγμα : Τρίτεκνη οικογένεια , κατοίκων του δήμου μας με εργαζόμενο πατέρα και άνεργη μητέρα θα συγκεντρώσει  το σύνολο μορίων: 20 (Τρίτεκνη)+ 20(2 κάτοικοι του Δήμου)+20 (εργαζόμενος πατέρας) + 10 (άνεργη μητέρα)= 70 μόρια.

Β) Εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αιτήσεων, η κατάταξη θα γίνεται με προτεραιότητα βάσει του χαμηλότερου οικογενειακού εισοδήματος.

Γ) Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το καθαρό οικογενειακό εισόδημα που προκύπτει από την εργασία των γονέων ,το σύνολο των γεωργικών επιδοτήσεων και των αφορολόγητων ποσών που δηλώνονται στο Ε1, έσοδα από ενοίκια , έσοδα που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών και μετοχές.

Δ)  Η  φιλοξενία των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

Ε) Σε περίπτωση που η αίτηση στο Δήμο έχει τα μόρια επανεγγραφής, οι γονείς υποχρεούνται να κάνουν και αίτηση ένταξης στη «Δράση Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος «Δράσης Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ο αιτών υποχρεούται να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το παιδί επιτύχει στους προσωρινούς πίνακες  από το Δήμο και στους πίνακες της ΕΕΤΑΑ, διαγράφεται από τη λίστα του Δήμου.

ΣΤ) Τα μόρια επανεγγραφής δικαιούται το παιδί, εφόσον φιλοξενήθηκε τουλάχιστον 6 μήνες στον παιδικό σταθμό κατά την προηγούμενη χρονιά. Αν η αίτηση εγγραφής παιδιού/βρέφους σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό έχει εγγεγραμμένο αδερφό/ή στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου, τότε παίρνει τα μόρια επανεγγραφής.

Ζ) Κατόπιν επεξεργασίας των κριτηρίων-μορίων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων, σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". Για τις ανάγκες προγραμματισμού των γονέων θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες εγγραφών – επιλαχόντων και απορριπτέων.


Η) Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις  διαφορετικούς πίνακες:

    Πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ (εφόσον εγκριθεί η  συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα) .
    Πίνακας επιτυχόντων του ΔΦΧ
    Πίνακας επιλαχόντων
    Πίνακας απορριπτέων


ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ

Διαγραφή νηπίου γίνεται εφόσον συντρέχουν τα παρακάτω:

    Μετά από αίτηση γονέα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητά τη διαγραφή
    Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση  της Υπεύθυνης του Παιδικού Σταθμού.
    Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ' εξακολούθηση  με το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού και τους όρους λειτουργίας του.
    Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ:

Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος αρχίζει  την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εκάστοτε  έτους.  Τα  Νήπια φιλοξενούνται  πέντε ημέρες την εβδομάδα δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή  καθ' όλη την διάρκεια του παραπάνω διαστήματος εκτός των επίσημων αργιών των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα δεν λειτουργούν:

    Καθαρά Δευτέρα
    Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
    Γιορτή Εργαζομένων 1η Μαϊου
    Αγίου Πνεύματος
    Κοίμηση της Θεοτόκου
    Εθν. Επέτειος 28ης Οκτωβρίου

Επίσης οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και από Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά για τον εορτασμό του Πάσχα.


     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

    Το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών ορίζεται από τις 7:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ
    Η προσέλευση παιδιών αρχίζει στις 7:00π.μ και λήγει στις 8:30 π. μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες.
    Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής των παιδιών. Το πρόγραμμα προσαρμογής των νηπίων ορίζεται κατά περίπτωση από την εκάστοτε προϊσταμένη  του Σταθμού και η διάρκειά του εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα του παιδιού.
     Η αποχώρηση των παιδιών μετά  την περίοδο προσαρμογής θα γίνεται:

α)από τις 13:00 εώς τις 14:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και  β) για τα παιδιά που παραμένουν και αναπαύονται από τις 15:15 εώς 15:45 μ.μ. αυστηρά.

    Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή  τρίτο πρόσωπο εφόσον είναι ενήλικας, για το οποίο υπάρχει ήδη ενυπόγραφη δήλωση των γονέων.
    Τα παιδιά παραδίδονται μόνο σε παιδαγωγούς μέσα στον Παιδικό Σταθμό.
    Σημειώνουμε ότι η σταθερότητα στην τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων.


Για πληροφορίες και έντυπα:


Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2532047 εσωτ.307,309

FAX: 210 2532048ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

Σμύρνης 11, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2511567

FAX: 210 2511567


Β΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2516001

FAX: 210 2523530


Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

25ης Μαρτίου 3, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2529993

FAX: 210 2517755


Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας

Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Νέα Χαλκηδόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2518224

FAX: 210 2518224


Β΄ Παιδικός Σταθμός Νέας  Χαλκηδόνας

Κάλβου & Κηφισού 64Α, Νέα Χαλκηδόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2523829

FAX: 210 2523829

Γράψτε την άποψή σας

Vasotse (30/05/2019 16:04)

Καλησπέρα....έκανα τα χαρτιά για να πάει η μικρή μου παιδικό κ μου είπαν ότι έχουμε 85 μόρια...αλλά δεν μου είπαν πόσο θα πληρώνουμε...Μήπως ξέρετε να μου πείτε εσεις;;;

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Ροή ειδήσεων

Ο Βούρος κι ο Χτύπος της καρδιάς του-Με πόση αδιαφάνεια σκορπά το δημόσιο χρήμα ο τουρίστας δήμαρχος

Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες

Ανακοινώθηκε κι επίσημα η συνεργασία

Προς συνεργασία η «Πόλη της Καρδιάς μας» με την «Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών ΝΦ-ΝΧ»

Θεία Φώτιση και φέτος στην πόλη μας, ευτυχώς χωρίς τον καλικάντζαρο!

Τη Δευτέρα η πίτα των Μικρασιατών

Τσιφλίκι της έχει κάνει τον δήμο η παρεούλα του τουρίστα Βούρου

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή από το 2ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

Βόμβες Γεωργαμλή: «Για όλα αυτά έφυγα μακριά από τον Βούρο»- Ολόκληρη η συγκλονιστική επιστολή του

Χάλκινο μετάλλιο για τον Φιλαδελφειώτη Κοντοειδή

Το 2ο Δημοτικό Φιλαδελφειας, μάς καλεί...

Το τίποτα θέλει να καταδικάσει άλλα 4 χρόνια την πόλη στο τίποτα!

Τέλος κι ο Γεωργαμλής- Φιλοφρονήσεις με Βούρο αλλά... αντίπαλοι στις εκλογές! Θα μας τρελάνουν!

"Κοινωνίας Βήμα" ο νέος συνδυασμός υπό τον Γιάννη Τζέλη

Παρέμβαση Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών στο 1ο Δημοτικό Νέας Χαλκηδόνας και η γνώμη της "Α"

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Ο Βούρος κι ο Χτύπος της καρδιάς του-Με πόση αδιαφάνεια σκορπά το δημόσιο χρήμα ο τουρίστας δήμαρχος
Xρήστης: Λεφτά υπάρχουν
Ποιος "χτύπος" ρε παιδιά; Από που κι ως που οι ιωνιώτες ασχολούνται με τα της Φιλαδέλφειας; Εδώ κοτζάμ Καραβάκος απο τη Μεταμόρφωση και δεν ...

Προς συνεργασία η «Πόλη της Καρδιάς μας» με την «Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών ΝΦ-ΝΧ»
Xρήστης: Ανωνυμος*
@ΚΟΥΜΜΟΥΝΙ Μα αν δεν συνεργαστεί η Ευτυχία με τον Τομπουλογλου με ποιον μπορεί να συνεργαστεί; Πολιτικά μιλώντας πάντα!...

Τσιφλίκι της έχει κάνει τον δήμο η παρεούλα του τουρίστα Βούρου
Xρήστης: Ανώνυμος
@27/01/2023 12:35 Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι που ο Βούρος δεν μπορεί να τους εμπνεύσει. Ο απίστευτος αυτός τύπος έχει συγκρουστεί επανειλημμ...

Προς συνεργασία η «Πόλη της Καρδιάς μας» με την «Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών ΝΦ-ΝΧ»
Xρήστης: "ΚΟΥΜΜΟΥΝΙ"
@ Απλώς παρατηρητής (26/01/2023 18:48) Μπράβο σου, είσαι όχι μόνο παρατηρητής αλλά και παρατηρητικός. Και μόνο που προσπαθείς να δώσεις λογι...

Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες
Xρήστης: Μαριγουλα-Μαριγω.
Ωιμε Εδω και πολλά χρονια εκλεγεται Δημοτικός συμβουλος,την τρεχουσα περιοδο υπηρξε αντιπροεδρο του Δημοτικού Συμβουλιου και Αντιδημαρχος...

Τσιφλίκι της έχει κάνει τον δήμο η παρεούλα του τουρίστα Βούρου
Xρήστης: Β.ν
Σήμερα 27.01.2023 οι υπάλληλοι του Βούρου δεν μπορούσαν να βγουν στην βροχή να καπνίσουν και έκαναν το τσιγαρακι τους μπροστά από το ταμείο!...

Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες
Xρήστης: Ωιμέ !
@ Μαριγουλα-Μαριγω. (25/01/2023 17:53) Σιιιιιιιίγουρα!!! Όπως σε βλέπω και με βλέπεις! Αν το ζήσουμε κι αυτό θα ζητήσω πολιτικό άσυλο στη Β...

Προς συνεργασία η «Πόλη της Καρδιάς μας» με την «Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών ΝΦ-ΝΧ»
Xρήστης: Απλώς παρατηρητής
KOYMMOYNI Έγραψες ένα σχόλιο οχτώ γραμμών εκ των οποίων οι έξι είναι αυτούσιο το δικό μου σχόλιο, η μία το ψευδώνυμό μου και έγραψες και μία...

Ανακοινώθηκε κι επίσημα η συνεργασία
Xρήστης: Ανωνυμος
Το τι βλακεία έχει γραφεί στα σοσιαλ μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας ,δεν λέγεται! Πολιτικές αναλύσεις του τύπου " δεν είναι λογικές οι ...

Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες
Xρήστης: Ανώνυμος
@Πολυ αργά για δάκρυα 21.34 Εγώ δεν είπα ότι η " αριστερά" στην Φιλαδέλφεια διέπρεψε! Αναρωτιέμαι πως ο αρθρογράφος βαφτίζει την παράταξη "α...

Προς συνεργασία η «Πόλη της Καρδιάς μας» με την «Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών ΝΦ-ΝΧ»
Xρήστης: Ανώνυμος*
"ΚΟΥΜΜΟΥΝΙ" Κάπου το έχεις χάσει! Που να φανταστείς και εσύ ότι το αντίγραφο της Ρόζας Λούξεμπουργκ θα συμμαχουσε με έναν δεξιό! Επειδή ξεχν...

Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες
Xρήστης: Μαριγουλα-Μαριγω.
Οι πολίτες της πόλης κρίνουν την παρούσα Διοίκηση ,συγκρίνουν τους άλλους σχηματισμούς και εκλέγουν την Νέα Διοίκηση. Εκφράζοντας την π...

Ανακοινώθηκε κι επίσημα η συνεργασία
Xρήστης: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ
Δεν θα κατέβει λέει ο Κώστας Τ. Το έγραψε ο εξαπτέρυγος. Άρα εκτός από διορισμό πήρε και εκλογή. Θα σπρώξει κόσμο ο Χάρης. Και μπορεί και ξέ...

Ανακοινώθηκε κι επίσημα η συνεργασία
Xρήστης: LiberAL-L
Ζούμε μεγάλες στιγμές εισοδισμού. Ο εισοδισμός είναι μια "παλιά μου τέχνη κόσκινο" της πασοκοτροτσκιστικής "αριστεράς", που συνήθως εκθέτει ...

Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες
Xρήστης: ΜΑΛΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
Ω Εορτή των Εορτών… Ω ευτυχής ημέρα! Ω! τώρα πρέπει ο καθείς του Αστεως πολίτης να βάλει στο μπαλκόνι του μπλέ-κόκκινη παντιέρα με μια χρυσή...

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©