Πέμπτη 30.05.2024,  

Την Τετάρτη έχει ντιμπέιτ και δημοτικό συμβούλιο- διαλέξτε

Δημοσιεύτηκε στις 04/09/2015 στην κατηγορία Ο Δήμος  |  2 σχόλια

Με 24 θέματα συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση τηςε Ημερήσιας Διάταξης, έγινε γνωστό ότι την ίδια μέρα θα γίνει τελικά το πολυσυζητημένο debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών. Δείτε τι γράφει η σχετική πρόσκληση του δήμου:

*****

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [εκτάκτως, λόγω εργασιών αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο χώρο Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) συνεπεία κλοπής παροχικών καλωδίων] σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

2. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο 30/15 «Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσού 975,58 € στον οφειλέτη Ιωαννίδη Αδαμάντιο.

3. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

4. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

5. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 92/2015 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού  όρων καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες καταστημάτων, βάσει νέας απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει της αριθ. 124/2014  απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10 (επανεισαγωγή).

7.  Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

8.  Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

9.  Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

10. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

11. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου.

12. Επισφάλειες από μισθώματα ακινήτων του Δήμου.

13. Αποχαρακτηρισμός χρηματοδότησης από “ΘΗΣΕΑΣ” σε Δαπάνη έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

14. Έγκριση πληρωμής προκαταβολής του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» μέσω των πιστώσεων ΣΑΤΑ.

15. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2015, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης, μετά την γνωστοποίηση στο Δήμο της αριθ. πρωτ. 13887/03-08-2015 (16941/14-08-2015 πρωτ. του Δήμου) σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

16. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος, για το έτος 2015, για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του, μετά την γνωστοποίηση στο Δήμο της αριθ. πρωτ. οικ. 27516/03-08-2015 (16904/13-08-2015 πρωτ. του Δήμου) σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

17.Έγκριση αιτήματος παράτασης προθεσμίας δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  του έργου  για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων» (Α.Μ. 12/2011).

19.Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε. του έργου με Κωδ. ΟΠΣ:390502 και τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».

20.Α.Επανακαθορισμός τιμήματος αποχαρακτηρισμού «τάφων τριετούς ταφής» σε τάφους διαρκούς χρήσης «μονούς οικογενειακούς τάφους». Β. Αποχαρακτηρισμός ή μη τετραγώνων Δημοτικού Κοιμητηρίου.

21.Έγκριση κατανομής έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

22. Έγκριση μερικής ανάκλησης της αριθ. 83/2015 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης,  συνολικού ποσού 29.000,00 €.

23. Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ής/9/2015.

24. Διάθεση πίστωσης 1.074,00 € για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας ειδών εστιάσεως κλπ. για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του Δήμου κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ής/9/2015.

Γράψτε την άποψή σας

Γιατί (04/09/2015 19:36)

αργούν τα Δημοτικά Συμβούλια στη Φιλαδέλφεια; Από πότε ρε παιδιά; Ή είναι πάλι κανένα εκτός ημερησίας ψήφισμα του ΛΑΕ υπέρ της Ζωής Κωνσταντοπούλου που καταδικάζει τη Σία Κοσιώνη και το ΣΚΑΪ;

ανωνυμος (06/09/2015 14:11)

σκοπιμα το κανει τη τεταρτη για να μην δουμε τα χαλια του μικρου με το αριστερο σπασμενο χερι. ο μικρος καλα που εχει τον χοντρο προστατη και τον προσεχει,λες και ειναι ζαβο.

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Άγαμοι Θύται
Xρήστης: Ο Θεός να μας φυλάει.......
Από τον τραμπούκο που κινήθηκε προς το προεδρείο απειλητικά είχαμε κανένα νέο;! Διότι όλοι όσοι είχαν ξεσηκωθεί σε προηγούμενο επεισόδιο κά...

Άγαμοι Θύται
Xρήστης: "Με αγγιξατε;"
Οι Άγαμοι Θύται είναι το συγκροτημα που έχει δημιουργήσει στερητικά σύνδρομα σε πολλούς και πολλές! Θεωρητικά βέβαια είναι το αγαπημένο συγκ...

Οι δυο εναλλακτικές
Xρήστης: ΑΚΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ
Δυστυχώς η κακή διαχείρηση αφορά:Υπέρογκες σπατάλες,κακοδιοίκηση και κακοδιαχείρηση .μη εφαρμογή των νόμων ,μη αξιολόγηση των δομών και των ...

Οι δυο εναλλακτικές
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@17.08 Τι σχέση έχει το γήπεδο με την ανάρτηση;...

Οι δυο εναλλακτικές
Xρήστης: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
@ Διαμαντής Σεϊτανίδης (22/05/2024 17:08) Ελπίζω να μου επιτρέπετε τουλάχιστον τον αυτοσαρκασμό, αν όχι την σκωπτική διάθεση. Ελπίζω....

Οι δυο εναλλακτικές
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@16.44 Τα έχεις παίξει τελείως......

Οι δυο εναλλακτικές
Xρήστης: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Δεν είναι το γήπεδο για το λαό;...

Οι δυο εναλλακτικές
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@08.43 Κακοδιαχείριση δεν σημαίνει απαραίτητα ποινικά κολάσιμες πράξεις. Αυτό θα το βρει ο διαχειριστικός έλεγχος που έχει εξαγγείλει η δημο...

Κοιλιακά...
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
Σας έκοψα όλους ,το καταλάβατε; Μην ξαναστείλετε τίποτα εδώ, να λέτε τα ίδια και τα ίδια- τέλος με το ΑΕΚ- αντιΑΕΚ. Δεν ανεβαίνει τίποτα τέτ...

Οι δυο εναλλακτικές
Xρήστης: Μάλιστα
Εγώ θέλω να σας δω μετά από 3 χρόνια, ποιος θα μιλάει με ποιόν και τι θα γράφεις τότε. Πολύ το περιμένω να ξέρεις. ...

Οι δυο εναλλακτικές
Xρήστης: ΑΚΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ
Καλημέρα .Από το κείμενο που διάβασα απομόνωνω την φράση "" ΄Μετά τον σίφουνα Βούρου που τίναξε στον αέρα Ταμεία του Δήμου "" .Αυτή η τοποθέ...

Κοιλιακά...
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
Μην μου ξαναρχίσετε τα ίδια, σας κόβω επιτόπου!...

Κοιλιακά...
Xρήστης: Ανωνυμος
@GeorgeΚωσταςTassosflouflis Ρε φιλαράκι έχεις κουράσει με τις ίδιες παπάρες τόσον καιρό! Κάπου είχαμε ησυχάσει κάμποσους μήνες! Τι σου ήρθε ...

Κοιλιακά...
Xρήστης: Κώστας
@ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (19/05/2024 09:09) Το γήπεδο είναι εκεί 75 χρόνια (1930-2003 & 2022-2024)… Εσύ ποιος είσαι ακριβώς; Αν δε σου αρέσει φύγε και β...

Κοιλιακά...
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@09.09 Αυτά που γράφεις είναι απόψεις, όχι ειδήσεις. Εκτός από ακομβίωτος πιάνεσαι κι αδιάβαστος. Μάθε μπαλίτσα που λέγε κι ο Κυρ Νίκος ο σχ...

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©