Την Τετάρτη έχει ντιμπέιτ και δημοτικό συμβούλιο- διαλέξτε

Δημοσιεύτηκε στις 04/09/2015 στην κατηγορία Ο Δήμος  |  2 σχόλια

Με 24 θέματα συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση τηςε Ημερήσιας Διάταξης, έγινε γνωστό ότι την ίδια μέρα θα γίνει τελικά το πολυσυζητημένο debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών. Δείτε τι γράφει η σχετική πρόσκληση του δήμου:

*****

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [εκτάκτως, λόγω εργασιών αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο χώρο Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) συνεπεία κλοπής παροχικών καλωδίων] σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

2. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο 30/15 «Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσού 975,58 € στον οφειλέτη Ιωαννίδη Αδαμάντιο.

3. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

4. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

5. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 92/2015 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού  όρων καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες καταστημάτων, βάσει νέας απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει της αριθ. 124/2014  απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10 (επανεισαγωγή).

7.  Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

8.  Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

9.  Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

10. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

11. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου.

12. Επισφάλειες από μισθώματα ακινήτων του Δήμου.

13. Αποχαρακτηρισμός χρηματοδότησης από “ΘΗΣΕΑΣ” σε Δαπάνη έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

14. Έγκριση πληρωμής προκαταβολής του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» μέσω των πιστώσεων ΣΑΤΑ.

15. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2015, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης, μετά την γνωστοποίηση στο Δήμο της αριθ. πρωτ. 13887/03-08-2015 (16941/14-08-2015 πρωτ. του Δήμου) σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

16. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος, για το έτος 2015, για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του, μετά την γνωστοποίηση στο Δήμο της αριθ. πρωτ. οικ. 27516/03-08-2015 (16904/13-08-2015 πρωτ. του Δήμου) σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

17.Έγκριση αιτήματος παράτασης προθεσμίας δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  του έργου  για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων» (Α.Μ. 12/2011).

19.Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε. του έργου με Κωδ. ΟΠΣ:390502 και τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».

20.Α.Επανακαθορισμός τιμήματος αποχαρακτηρισμού «τάφων τριετούς ταφής» σε τάφους διαρκούς χρήσης «μονούς οικογενειακούς τάφους». Β. Αποχαρακτηρισμός ή μη τετραγώνων Δημοτικού Κοιμητηρίου.

21.Έγκριση κατανομής έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

22. Έγκριση μερικής ανάκλησης της αριθ. 83/2015 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης,  συνολικού ποσού 29.000,00 €.

23. Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ής/9/2015.

24. Διάθεση πίστωσης 1.074,00 € για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας ειδών εστιάσεως κλπ. για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του Δήμου κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ής/9/2015.

Γράψτε την άποψή σας

Γιατί (04/09/2015 19:36)

αργούν τα Δημοτικά Συμβούλια στη Φιλαδέλφεια; Από πότε ρε παιδιά; Ή είναι πάλι κανένα εκτός ημερησίας ψήφισμα του ΛΑΕ υπέρ της Ζωής Κωνσταντοπούλου που καταδικάζει τη Σία Κοσιώνη και το ΣΚΑΪ;

ανωνυμος (06/09/2015 14:11)

σκοπιμα το κανει τη τεταρτη για να μην δουμε τα χαλια του μικρου με το αριστερο σπασμενο χερι. ο μικρος καλα που εχει τον χοντρο προστατη και τον προσεχει,λες και ειναι ζαβο.

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Ροή ειδήσεων

Όχι, ρε Βασίλη...

Δράση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης των Εθελοντών στο Άλσος

Ο Γιάννης Ουσταμπασίδης απευθύνει ερωτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης

Εκλογομαγειρείο

Ο Στέλιος της καρδιάς μας

Βόμβα! Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανθή Παπακώστα παραιτήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά στη Σκρα- Και πάλι κομπάρσος η διοίκηση Βούρου

«Βροχή» οι καταγγελίες κατά της διοίκησης Βούρου- Ο δήμαρχος στον κόσμο του...

Αναδιατάσσεται η διοίκηση Βούρου αλλά δε σώζεται

Ντροπή! Τα τσιράκια του Βούρου δεν ήθελαν να αφήσουν τον Ουσταμπασίδη να καταθέσει στεφάνι

Αλλάζει ο χάρτης της αυτοδιοίκησης- Πώς εκλέγονται οι δήμαρχοι-29μελές το δημοτικό συμβούλιο

Δύναμη Πολιτών εναντίον Τάφα: Μιλάει ο συκοφάντης και υβριστής...

Οι πολίτες αγωνιούν για το νεκροταφείο- Απορούν στα social media κι η διοίκηση... Ποια διοίκηση;

«Τάφου σιωπή» από τη διοίκηση για το νεκροταφείο...

Χωρίς πυξίδα...

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: Ανώνυμος
Πρέπει να καταλάβετε ότι η κατάντια των τοπικών οργανώσεων όλων των κομμάτων (με εξαίρεση ίσως το ΚΚΕ) έχει πολύ συγκεκριμένη αιτία. Πέραν α...

Όχι, ρε Βασίλη...
Xρήστης: Κώστας
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει Βασίλη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια σου! ...

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: Για σεμινάριο όλο το concept ! Υποκλίνομαι !
Και στο σημείο αυτό να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον "καπελαδούρα" που έμεινε στο απυρόβλητο απ' όλο αυτό το μακελειό που έλαβε χώρα στα παρ...

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: i3
@12/06/2021 09:18 Όταν λες το "υγιές κομμάτι της αριστεράς" (που όπως γράφεις, "έμεινε μακριά από τον αχταρμά εκείνης της διοίκησης και δε...

Όχι, ρε Βασίλη...
Xρήστης: Μ.Τ.
Με τον Βασίλη είχαμε σχεδόν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για την πολιτική, για το είδος της δημοσιογραφίας και την αισθητική του fx, και γ...

Όχι, ρε Βασίλη...
Xρήστης: ΤΑΡΑΚΟΥΛΑΣ
Τι να πω για ένα νέον άνθρωπο, που χάθηκε τόσο άδικα, τόσο απότομα, τόσο τραγικά; ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ. ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ. ...

Βόμβα! Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανθή Παπακώστα παραιτήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Xρήστης: Ανώνυμος*
@9.34 Ο Βούρος ήρθε να κάνει συγκεκριμένη δουλειά και μετά θα φύγει! Είναι αποτυχημένος στην συνείδηση του Φιλαδελφειωτη! Είναι πολύ νωρίς γ...

Βόμβα! Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανθή Παπακώστα παραιτήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Xρήστης: @ Ανώνυμος* (03/06/2021 01:59)
Μου' πε ένας δάσκαλος που συνάντησα τυχαία χθες στα σύνορα της πόλης με τον Δήμο Αθηναίων, ότι "δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύρ...

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: Ανώνυμος
Παιδιά το 'χουμε ξαναδεί αυτό το έργο πολλές φορές από τις εποχές Κόντος Vs Κασίμης. Κούρασε πια....

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: mono iron maiden
@12:56 Ενώ του Κόντου που ακολούθησε ήταν πολύ επιτυχημένη! Ε? Ο Κόντος κι αν είχε συναίνεση!...

Δράση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης των Εθελοντών στο Άλσος
Xρήστης: Γραφίστας
Συγχαρητήρια για το εικαστικό και το lettering του προωθητικού υλικού. Είναι αυτό που στο συνάφι μου αποκαλείται "ξαδελφογραφίστας_με_word"....

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: "ΚΟΥΜΜΟΥΝΙ"
@ Ανώνυμος (09/06/2021 15:30) Εσύ μην τα διαβάζεις αν δεν σου αρέσουν. Η παράταξη που ψάχνεις πτυχίο ΤΕΙ με το ντουφέκι, ομιλεί περί σκοταδι...

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: Ιορδάνης Μπρούνος
Τη συριζεϊκη υπογραφή στο άρθρο δεν τη σχολιάζω. Δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό εχουν οι πάντες. Αυτό όμως που υπερηφανευεται ότι ήταν αντι...

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: Ανώνυμος
@12:56 Oxι όλη την αριστερά. Ένα κομμάτι της. με Κασίμη και Μαργαριτοπούλου. Ο τότε Συνασπισμός είχε κατέβει ξεχωριστά και δεν ψήφισαν όλοι...

Εκλογομαγειρείο
Xρήστης: Παλιά φιλαδελφειώτικη παροιμία
«Όπου ακούς "να γίνει μια παράταξη από παλιούς φιλαδελφειώτες" μ@λ@κι@ θα γίνει»...

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©