Η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό είναι απαραίτητη

Δημοσιεύτηκε στις 09/04/2017 στην κατηγορία Οικονομία  |  δεν υπάρχουν σχόλια

Καθολική, υποχρεωτική ασφάλιση από φυσικές καταστροφές, με χαμηλό ασφάλιστρο και άρση του αντικινήτρου του φόρου του ασφάλιστρου για τις ζημιές στις περιουσίες των πολιτών, είναι μία από τις προτάσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη στρατηγική που πρέπει να χαραχθεί,. με στόχο, μεσοπρόθεσμα, να φτάσει η παραγωγή τα 5,5 δισ. ευρώ του 2009.

 

Στην υγεία, προτείνει την εφαρμογή κοινών ιατρικών πρωτοκόλλων, με την άρση αντικινήτρων (βλ. φόρο ασφαλίστρων 15%), για το συνταξιοδοτικό προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος με βάση τη διεθνή εμπειρία, που θα στηρίζεται σε 3 πυλώνες και επιπλέον οι ασφαλιστές ζητούν την ενεργοποίηση της νομοθεσίας για τα ανασφάλιστα οχήματα και την αστική επαγγελματική ευθύνη.

 

Επίσης μέχρι το τέλος του χρόνου, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, η Ένωση θα προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός αντικειμενικού δείκτη για το κόστος υγείας.

 

Αυτά αναφέρθηκαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου, από τον πρόεδρο της Ένωσης, Δημήτρη Μαζαράκη, ο οποίος σημείωσε τη σημασία της συνεργασίας και της εθνικής συνεννόησης, για μια επιτυχημένη ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

 

«Δημιουργούνται δημοσιονομικές πιέσεις για την επόμενη τριακονταετία και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό είναι απαραίτητη» είπε ο κ. Μαζαράκης.

 

Με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον ρόλο της ασφάλισης και στο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, που συνιστά σημαντικό τομέα της οικονομίας της χώρας.

 

«Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει 25.000 θέσεις εργασίας, 13 δισ. ευρώ επενδύσεις, 2,5 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις και 500 εκατ. ευρώ φόρους, αποτελέσματα που μπορεί να φτάσουν πολύ υψηλότερα στο μέλλον», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ.

 

Στη συνέχεια, ο κ. Μαζαράκης έδωσε στοιχεία για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς πριν την οικονομική κρίση, αλλά και στη διάρκειά της, σημειώνοντας ότι το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά από την έναρξη της κρίσης που η ασφαλιστική αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο (+4,6%). Ειδική αναφορά έκανε στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυριότερες το αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, την ψηφιοποίηση, τις υψηλότερες απαιτήσεις από ασφαλισμένους και μετόχους και τέλος την οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα.

 

Αναφορικά με τη στρατηγική της ΕΑΕΕ για την ελληνική αγορά, ο κ. Μαζαράκης τόνισε: «Στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος της κρίσης και να φτάσουμε και πάλι την παραγωγή στα 5,5 δισ. ευρώ του 2009. Μεσομακροπρόθεσμα στοχεύουμε να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να προσεγγίσουμε τις χώρες στις οποίες θέλουμε να μοιάσουμε. Πέραν όμως των ποσοτικών στόχων, κύριο μέλημά μας είναι να κερδίσουμε όλο και περισσότερους πολίτες που θα μας εμπιστευτούν για να προστατέψουμε ότι είναι πολυτιμότερο γι’ αυτούς» είπε ο πρόεδρος.

 

Οι άξονες δράσης

 

Υγεία: Ο τομέας της υγείας έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης με βάση την  αρχή της συμπληρωματικότητας, με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, (ΣΔΙΤ), με τη δημιουργία και εφαρμογή κοινών ιατρικών πρωτοκόλλων, με την άρση αντικινήτρων (βλ. φόρο ασφαλίστρων 15%), ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας, στην πάταξη της διαφθοράς, άρα και στη σημαντική μείωση του κόστους για τον πολίτη.

 

Συντάξεις: Προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος με βάση τη διεθνή εμπειρία, που θα στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Ένα σύστημα που έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από πολλές χώρες και βασίζεται σε διαφορετικές πηγές συνταξιοδοτικού εισοδήματος (δημόσιος - ιδιωτικός τομέας) και διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης (αναδιανεμητικό - κεφαλαιοποιητικό σύστημα):

 

- Ο 1ος πυλώνας, κρατικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός.

 

- Ο 2ος πυλώνας, ιδιωτικός, υποχρεωτικός και κεφαλαιοποιητικός, με Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τέλος

 

- ο 3ος πυλώνας, ιδιωτικός, προαιρετικός και κεφαλαιοποιητικός, με κίνητρα σε Ειδικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα, έστω και αναβαλλόμενα.

 

Ειδικά, για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ασφαλίσεων, χρειάζεται οπωσδήποτε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Οι επαγγελματικές ασφαλίσεις, παρότι είναι διαδεδομένες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στη συμπληρωματική επαγγελματική ασφάλιση να αποτελέσει αυτοτελή πυλώνα σύνταξης, με δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν, φορέων όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

 

«Ήρθε η ώρα ο υγιής ανταγωνισμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να επιλέγουν κάθε φορά τον φορέα που προτιμούν, ανάλογα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις χρεώσεις διαχείρισης και τέλος τις αποδόσεις των επενδύσεων.

 

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία μια Ανεξάρτητης Αρχής ή ενός Εθνικού Συμβουλίου για το συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο θα μελετά διαρκώς τις εξελίξεις, θα ενημερώνει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό και τέλος θα εισηγείται τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.  

 

Φυσικές καταστροφές: Ενώ κάθε 10 με 15 χρόνια, διάφορα σημεία της χώρας πλήττονται από σεισμούς ή φωτιές, δεν υπάρχει καμία πρόνοια από την πλευρά της Πολιτείας και στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, η κρατική βοήθεια δεν μπορεί να καλύψει ούτε κατ’ ελάχιστο τις ανάγκες του.

 

Θα πρέπει να εξεταστούν λύσεις, ενδεχομένως μέσω της καθολικής, υποχρεωτικής ασφάλισης, με χαμηλό ασφάλιστρο και της άρσης του αντικινήτρου του φόρου του ασφάλιστρου για τις ζημιές στις περιουσίες των πολιτών από φυσικές καταστροφές.

 

Επαγγελματική αστική ευθύνη: Πρέπει να εξεταστεί η ενεργοποίηση του  ισχύοντος νόμου, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία και διευρύνοντάς την σε επαγγελματικές ομάδες, που μέσω της εργασίας τους μπορεί να ζημιώσουν άλλους, σε εφαρμογή σχετικής υπάρχουσας νομοθεσίας.

 

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ανασφάλιστα οχήματα: Οι ανασφάλιστοι οδηγοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Αποτελούν απειλή για τους συνεπείς οδηγούς σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, τους επιβαρύνουν οικονομικά και στερούν φορολογικά έσοδα από το κράτος.

 

Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος ώστε να μην κυκλοφορεί πλέον ούτε ένα ανασφάλιστο όχημα.

 

Ο κ. Μαζαράκης εστίασε, επίσης, στα πεδία δράσης στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την ΕΑΕΕ το επόμενο διάστημα: στην καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης, την χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων, την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού και την αναβάθμιση της πρόληψης σε όλους τους κρίσιμους τομείς (υγεία, τροχαία ατυχήματα κλπ).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Μια συνέντευξη αποκαλυπτική για τις πραγματικές προθέσεις Βασιλόπουλου

 

Μπερδεύουν ακόμα την ΑΕΚ με την Πέρα Κλουμπ

 

Εδώ έχουμε δήμο "δημοκράτη", στο Καματερό είναι οι... φασίστες

 

Ο πρώτος που παρανομεί

 

Μεγάλη η ευθύνη των οπαδών της ΑΕΚ

 

Μη διχάζετε άλλο την πόλη κύριε δήμαρχε. Πάρτε ενωτικές πρωτοβουλίες, τώρα!

 

Μια ανακοίνωση του δήμου, που θα μείνει στην ιστορία

 

Μην το περιμένετε το γήπεδο...

 

Εσείς, ποια παρανομία υποστηρίζετε;

Γράψτε την άποψή σας

δεν βρέθηκαν σχόλια επισκεπτών...

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Ροή ειδήσεων

«Διπλό» της ΦΕΑ μέσα στου Παπάγου

Αυτή είναι η εισήγηση των ανεξάρτητων για δωρεάν μετακίνηση φοιτητών της πόλης

Ο κορονοϊός είναι παντού: Κρούσμα και στο 8ο δημοτικό- Σε ύπνο βαθύ ο δήμος για τα τεστ

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου

Μετά τον Πορτοσάλτε, τα έψαλαν στη διοίκηση Βούρου και οι μαθητές

Η Μητρόπολη Ιωνίας- Φιλαδελφείας δίπλα στους πληγέντες του Νέου Ηρακλείου

Μαυρογιαλούρος με βήτα...

Οι «κουδουνάτοι»

Άτταλος- Ολυμπιακός Λιοσίων 1-0

Νίκη για τη ΦΕΑ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Πορτοσάλτε για Βούρο: «Άχρηστoς δήμος»-«Φταίει ο δήμαρχος»-«Να ψηφίζετε σοβαρούς»-«Τον κουδούναγαν»

Καλοκαιρινές δράσεις των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού σε σχολεία της πόλης

Μια πρωτοβουλία με πολλαπλή σημασία...

Απίστευτο! Σχεδόν τριπλάσια φέτος τα έξοδα για καύσιμα του δήμου, και κανείς δεν δίνει εξηγήσεις!

Δημοφιλέστερα άρθρα

Η απάντηση της Ευτυχίας Παπαλουκά στη διαγραφή της

Πορτοσάλτε για Βούρο: «Άχρηστoς δήμος»-«Φταίει ο δήμαρχος»-«Να ψηφίζετε σοβαρούς»-«Τον κουδούναγαν»

Αγράμματοι κομματάνθρωποι πίσω από τις καταλήψεις σχολείων

Δημοτικό Συμβούλιο: Άλλη μια συνεδρίαση χωρίς νόημα και ειρμό...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου

Μετά τον Πορτοσάλτε, τα έψαλαν στη διοίκηση Βούρου και οι μαθητές

Η Δύναμη Πολιτών διαγράφει την Ευτυχία Παπαλουκά

Σοβαρότης, μηδέν...

Ο κορονοϊός είναι παντού: Κρούσμα και στο 8ο δημοτικό- Σε ύπνο βαθύ ο δήμος για τα τεστ

Ανεξάρτητος κι ο Αλέκος Γούλας - Υπό διάλυση η «συμμαχία» της διοίκησης

Η Μητρόπολη Ιωνίας- Φιλαδελφείας δίπλα στους πληγέντες του Νέου Ηρακλείου

Με τις ευχές μας

Διαγωνισμό για το λογότυπο του δήμου ζητεί η Παπαλουκά

Μια νέα αντιπολίτευση δημιουργείται στον δήμο

Μια πρωτοβουλία με πολλαπλή σημασία...

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Πολίτης
Δεν με νοιάζει αν είναι πρόταση του δημάρχου, του πρώην του νυν, των ανεξάρτητων και εξαρτημένων. Ελπίζω και εύχομαι να γίνει γιατί πράγματ...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: @Δ. Κ.
"Ανεδαφικά πράγματα" αυτά που ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ σε όλους σχεδόν τους γύρω δήμους; Βρείτε τουλάχιστον κάτι άλλο να λέτε. ...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Γεωργίου speaking
Να προσέχουν μην καούν στο ζέσταμα μιας και είναι κινητικοί και ορεξάτοι. Η πρώτη τους δημόσια πάντως, ως ομάδα των 4, δεν ήταν και τόσο επι...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Δ. Κ.
@17/10/2020 20:04 που την είδες τη θετική αντιπολίτευση? Θόρυβο κάνουν για την ωρα γύρω από το όνομα τους λέγοντας ανεδαφικα πράγματα....

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης:
@20:04 Κι οι αντιδήμαρχοι της Γαϊτανά που τώρα είναι στο βουροτιγρεϊκο ασχολούνται χρόνια. Ειδικά οι χαλκηδονιωτες. Όπου και όπως και αν ασχ...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του
Συνήθως οι λαγοί εμφανίζονται ένα χρόνο πριν τις δημοτικές. Τώρα εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα. ...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Ανώνυμοσ
@Anonymos (17/10/2020 20:04) Σύμφωνα με τη λογική σου θα πρέπει να ψηφίζουμε μόνο Τομπούλογλου και Γρετζελιά. Είναι οι πιο παλιοί στα τοπι...

Ο κορονοϊός είναι παντού: Κρούσμα και στο 8ο δημοτικό- Σε ύπνο βαθύ ο δήμος για τα τεστ
Xρήστης: Γερακίνα
Ποιος έδωσε την άδεια να λειτουργήσουν τα τμήματα χορού, που όπως γνωρίζετε πηγαίνουν στην πλειοψηφία τους πολίτες μεγάλης ηλικίας. Ποιος ελ...

Ο κορονοϊός είναι παντού: Κρούσμα και στο 8ο δημοτικό- Σε ύπνο βαθύ ο δήμος για τα τεστ
Xρήστης: Κακια
Γινομαι κακια. Δεν εχω παιδια στο σχολειο. Οσοι εχετε, ας προσεχατε. Μονο η ΑΕΚ σας ενδιαφερει και ψηφισατε τους πρωην με προβληματικο παρελ...

Ο κορονοϊός είναι παντού: Κρούσμα και στο 8ο δημοτικό- Σε ύπνο βαθύ ο δήμος για τα τεστ
Xρήστης: ΑΚΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ
Μα τι λέτε τώρα .Η είδηση της ημέρας είναι ότι για πρώτη φορά είδαμε τον κο Λέκκα να χαμογελάει ,δίπλα στον ''ηθοποιός σημαίνει φώς'' .Ποιός...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Anonymos
@;;; Ακριβώς επειδή ασχολούνται με τα κοινά της πόλης χρόνια γνωρίζουν και τα προβλήματα. Δεν είναι από μόνο του κακό αυτό, εκτός κι αν προτ...

Μετά τον Πορτοσάλτε, τα έψαλαν στη διοίκηση Βούρου και οι μαθητές
Xρήστης: Ανωνυμος
Είστε βαθιά νυχτωμένοι όσοι βλέπετε οργανώσεις ΚΚΕ συριζεους ρουβικωνες η δε ξέρω κι εγώ τι άλλο πίσω από τις καταλήψεις. Αυτή η γενιά δεν α...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: ;;;
Δηλαδή αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται τόσα χρόνια στα κοινά της πόλης τι νέο και διαφορετικό θα φέρουν τώρα;;; και γιατί δεν το έφεραν τόσα ...

Μετά τον Πορτοσάλτε, τα έψαλαν στη διοίκηση Βούρου και οι μαθητές
Xρήστης: Υποκινούμενα τα παιδιά μας; Σαν πολύ τα υποτιμάτε!
Ένα και μόνο πράγμα υποκινεί τους μαθητές: ο θυμός. Γιατί στα σχολεία ισχύει καθεστώς αντίθετο με κάθε μέτρο προστασίας που ισχύει στην υπόλ...

Μετά τον Πορτοσάλτε, τα έψαλαν στη διοίκηση Βούρου και οι μαθητές
Xρήστης: Ant;vnhw
Δηλαδή δεν σας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί τα παιδιά να ψηφίζουν υπέρ της κατάληψης, επειδή πιστεύουν ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια ...

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©